Arama
Flitreler
Kapat

“Özel Güvenlik Sektörü Farkındalık” toplantısı yapıldı

Thursday, June 1, 2017

Toplantıda açılış konuşmasını GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu yaptı. Murat Kösereisoğlu özel güvenlik sektörünün emek yoğun bir sektör olması nedeniyle çalışanların özlük haklarında yapılacak tüm iyileştirmeleri önemsediklerini ve bu alandaki çalışmaların öncüsü olamaya gayret gösterdiklerini ifade ederken; bu konuları her platformda gündeme getirmeğe devam edeceklerini belirtti. İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri ise kısa bir giriş konuşması yaparak bu toplantının amacının; 2017 yılında ÇSGB İş Teftik Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan özel güvenlik faaliyeti yürüten işyerlerine yönelik programlı teftişler” kapsamında sektörü bilgilendirme olduğunu ifade etmiştir. Toplantıya konuşmacı olarak İş Başmüfettişleri Gülcan Eriş, Murat Aygar ve H. Kutluhan Kendir katılım sağladı. Toplantıda İş Başmüfettişi Gülcan Eriş tarafından “İş Teftiş Kurulu Başkanlığının yapısı ve uygulamaları” İş Başmüfettişi Murat Aygar tarafından “Programlı Teftiş Uygulama Esasları” ve İş Başmüfettişi H.Kutluhan Kendir tarafından ise “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularını içeren birer sunum takdim edilmiştir. Toplantı soru cevap periyodu sonrası katılımcılara anı objelerinin verilmesi ile sona erdi.

 

 

Yorumunuzu bırakın